CHAPTERS
  פרויקטים פנים אל פנים
  X
  CFP "face to face" campaign.

  פנים אל פנים

  הפרויקט יצא לדרך לקראת יום הזיכרון 2012 והשתתפו בו פעילים ישראלים ופלסטינים בלוחמים לשלום. מטרת הפרויקט להפגיש את הציבור בשתי החברות, ולו באופן וירטואלי, עם אנשים החיים מעברה השני של חומת ההפרדה ולהזכיר שגם אלה וגם אלה רוצים לחיות בחירות ובביטחון. במסגרת הקמפיין הופצו כרזות ובהן צילומי פנים של חברי לוחמים לשלום עם כיתובים בעברית ובערבית שהעבירו מסרים פשוטים של הכרה באחר וקריאה להפסקת הכיבוש ולגיבוש הסדר.

  X