Photos

כינוס ארגוני שלום – יריחו 2012 Palestinian state - No more time to waste
סיכום כינוס ארגוני שלום – יריחו 2012 בימים רביעי וחמישי השבוע נערך כנס של ארגוני שלום ישראלים – פלסטיניים יחד עם נציגים לא מעטים מארגונים שונים מחו"ל ביריחו תחת הכותרת Palestinian state - No more time to waste., יוסרי ואני ייצגנו את לוחמים לשלום. להלן סיכום חלקי של הנושאים הדברים שנישאו בכנס. הכינוס נפתח בפאנל שבו היה אמור לנאום אבו מאזן, אבל הוא כהרגלו היה בחו"ל ובמקומו נאם ראש לשכתו ד"ר חוסיין אל אראג'. בשעת הפתיחה כבר נודע על חיסולו של אחמד ג'עברי בעזה ולכולם היה ברור שמלחמה נוספת בעזה עומדת בפתח. לכן כל הדוברים התייחסו קודם כל לאלימות בעזה ולצורך להפסיקה מייד ע"י כל הצדדים. אל אראג' התייחס לעובדה שהפלסטינים מוכנים לקבל מדינה פלסטינית בגבולות 67 המהווים למעשה כרבע משטחי א"י/פלסטין המנדטורית. הפנייה לאו"ם באה על מנת לזרז את הקמתה של המדינה הפלסטית ולהחזיר לפלסטינאים את הכבוד שגזל מהם הכיבוש. אבי יהודאי
8 Photos