Photos

פעילות לוחמים לשלום בעיזבת טביב - CFP in Izbat Tabib
הפגנת תמיכה עם תושבי עזבת טביב, יום שישי הזה, ה-28.12.12, ט"ו בטבת תשע"ג, נגד הריסת בית-הספר שלהם והרחבת אזו"הת של אלפי מנשה. יצאנו להפגין בפאתי כביש הגישה לכפר, אך הצבא חסם אותנו לפני שנכנסנו לשולי כביש מספר 55, כדי שאנשים שעוברים בכביש יראו אותנו. למרות שהודענו שלא נחסום את הכביש ושההפגנה לא אלימה, הצבא לא איפשר להפגנה שהייתה פחות מ-50 איש, חוקית לגמריי, לצעוד לעבר הכביש בטענה ש"ההפגנה לא חוקית". במקביל, חלק ממארגני ההפגנה נסעו להביא נוסעי אוטובוס שנתקעו במעבר אליהו. כשהם חזרו, הצבא לא נתן להם לעבור, וההפגנה נשארה מפוצלת. למרות זאת, הפגנו מול החיילים בצורה לא אלימה. נער מהכפר ניסה לעבור את החיילים לעבר כביש 55 באופניים, כשהמפקד דחף אותו ואת האופניים לריצפה. ​
21 Photos