Photos

Guided tour to the rural area of Bethlehem
האזור הכפרי של בית לחם - בואו לראות בעצמכם האם גדר ההפרדה באמת מונעת פיגועים? האם גוש עציון של ימינו הוא גוש עציון ההיסטורי? איך קורה שמדינת ישראל משקיעה כ-5 מיליון שקלים בתושב יחיד בכפר וואלג'ה? בואו לראות בעצמכם את המציאות ההזויה המתרחשת במרחק 20 דקות נסיעה מקניון מלחה, לשמוע איך מתמודדים תושבי הכפרים עם המציאות, ומה עושים פעילי "לוחמים לשלום" בשטח. במוקד הסיור: חומת ההפרדה, ההתנחלויות והמאחזים בגוש עציון, וכיצד אלו משפיעים על שגרת החיים של תושבי הכפרים באזור בית לחם. במהלך הסיור נקבל רקע היסטורי על האזור, נסקור את תוואי החומה ונבקר בנקודות תצפית. נעבור בין היתר בקבר רחל, נסע ב"כביש ליברמן", נשקיף מההרודיון ונראה את החומה המקיפה את הכפר וולאג'ה מכל עבריו. לאחר הסיור נקיים שיחה עם תושבי הכפר וולאג'ה ועם חברי "לוחמים לשלום" הפלסטינים והישראלים.
9 Photos