Photos

משמרת מחאה - לא להריסות בסוסיא!
משמרת מחאה בכפר סוסיא, כנגד הכוונה להרוס את הכפר כולו בפעם החמישית. כ-500 פעילים ישראלים ופלסטינים השתתפו בהפגנה, אשר במהלכה השתמש הצבא ברימוני גז והלם לפיזור ההפגנה, על אף שלא היתה שום התגרות או אלימות מצד המפגינים. המפגינים דרשו למנוע את מחיקת הכפר וגירוש תושביו, לאפשר את חזרתם לאדמות מהן סולקו בעבר ולחדול מגזל האדמות.
susya
8 Photos