Photos

ציורי קיר על החומה אצל משפחת פאהידאת בענאתה Painting the wall at the Fahidats in Anata
ביום שישי, 18.1.13 התקיימה פעילות שארגנה קבוצת ירושלים אל קודס בחלקה של משפחת פאהידאת בענאתה. ילדים ומבוגרים, פלסטינים וישראלים נפגשו כדי לצייר יחדיו על החומה שעל פניה עוברים ילדי ובני המשפחה מדי יום בדרכם לבית הספר ולעיסוקיהם. החומה היא למעשה קירותיה הפניימים של מנהרה שנבנתה כדי לאפשר לכביש של מע"צ לעבור מעליה. המנהרה והחומה הנמצאת מול עיניהם יום יום מסמלת עבור תושבי הכפר את הדיכוי והכיבוש בו הם חיים, המכתיבים להם תנאי חיים קשים עד בלתי אפשריים. בימי החורף המנהרה הופכת למלכודת של מים, בוץ וזוהמה בה נאלצים ילדי הכפר לחצות מדי יום בדרכם ללימודים. קבוצת ירושלים אל קודס פועלת בשיתוף בני המשפחה מזה כשנתיים ולאחרונה בוצעה גם פעילות הנחת צינורות מים אשר מחברים באופן שוטף ועקבי את המשפחה למקור המים המגיע מענאתא.
24 Photos