Photos

Stop the Highway in Beit Zafafa
תושבי בית צפאפא ביחד עם פעילים ישראלים (ובינהם חברים בלוחמים לשלום) הפגינו אתמול בכיכר ספרא מול עיריית ירושלים כנגד עבודות סלילת כביש רב מסלולי המתקיימות בימים אלו בכפר. הכביש יאפשר לתושבי גוש עציון להגיע לירושלים בצורה מהירה ונוחה ללא אף רמזור. בעירייה אומרים הכביש הוא "משמעותי ובעל ערך כלכלי רב". אכן משמעותי עבור תושבי בית צפאפא שחייהם ישתנו וישתבשו לחלוטין. עיריית ירושלים ממשיכה לפתח ולדאוג לתושבים היהודים בירושלים ומחוצה לה, על חשבון התושבים הפלסטינים אשר מופלים בצורה מחפירה בכל תחומי החיים
10 Photos