Photos

משפחת פאהידאת קיבלה צווי הריסה על כל בתיה
ביום שלישי שעבר (29.1.13), הגיעו פקחי המנהל האזרחי וכוחות צבא גדולים ומסרו לבני משפחת פאהידאת צווי "הפסקת עבודה" על כל 14 המבנים שבשטחה, מרביתם מבני מגורים. ביום חמישי, 7.2.13, צפוי להתקיים דיון בבית הדין הצבאי בבית אל (אליו בני המשפחה לא מורשים להגיע), בו יוכרע דינם של בתי המשפחה. משפחת פאהידאת מתגוררת בשולי ענאתה, בין גדר הבסיס הצבאי ענתות ובין חומה שנבנתה לטובת כביש גישה חדש להתנחלויות שמסביב. לאחר שהופקעו ממרבית אדמותיהם, ונותקו מגישה ישירה וקלה לתשתיות ושירותי עזר, מתמודדים כיום 70 בני המשפחה עם תנאי מחייה קשים וחוסר יכולת להתפרנס. קבוצת ירושלים - אל קודס של 'לוחמים לשלום' פועלת בשיתוף בני המשפחה מזה שנתיים ובאחרונה בכוחות משותפים הונח קו מים ראשי המוביל מים לחלקת המשפחה לראשונה אחרי 40 שנה, כמו כן לפני 3 שבועות נערכה פעילות משותפת לילדים פלסטינים וישראלים בה קישטו יחד את המנהרה אשר דרכה עוברים מדי יום ילדי המשפחה בדרכם לבית הספר בענאתה. חברי קבוצת ירושלים אל קודס ופעילי לוחמים לשלום פקדו את אוהל המחאה שנבנה בחלקת המשפחה מדי יום, לתמיכה וסיוע לבני המשפחה
10 Photos