אודות החזון
X

החזון

אנו קבוצה של פלסטינים וישראלים אשר לקחו חלק פעיל במעגל האלימות באזורנו: ישראלים כחיילים בצבא ההגנה לישראל והפלסטינים כלוחמים למען חרותה של ארצם פלסטין מן הכיבוש הישראלי. אנו, שבשרות עמינו אחזנו בנשק, והיינו מטרה אלו לאלו, אנו שראינו האחד את השני רק דרך כוונות הנשק הקמנו את תנועת לוחמים לשלום על בסיס העקרונות הבאים:
 • אנו משוכנעים כי הסכסוך לא יוכרע באמצעים צבאיים על ידי אף אחד מן הצדדים.
 • אנו מאמינים כי רק באמצעות פעולה משותפת נצליח להפסיק את מעגל האלימות ולהביא סוף לכיבוש הישראלי של השטחים הפלסטיניים.
 • אנו קוראים להקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים המזרחית, על בסיס גבולות 4 ביוני 1967, לצידה של מדינת ישראל. שתי המדינות תתקיימנה זו לצד זו בשלום, בביטחון וביחסי שכנות טובה.
 • דרכנו היא דרך המאבק הבלתי אלים ואנו קוראים לשני העמים להצטרף אלינו למען השגת שלום ופיוס בין הפלסטינים לישראלים. אנו קוראים להנהגות הפוליטיות לנקוט בצעדים אמיצים, לפתוח במשא ומתן רציני לסיום הסכסוך ולחדול מנקיטת צעדים חד-צדדיים שמטרתם הצבת מכשולים והנצחת הסכסוך, כולל בניית התנחלויות בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, שמטרתן הסמויה היא שימור הסכסוך וחסימת כל סיכוי לשלום אמיתי.

כיצד אנו פועלים?

תנועת לוחמים לשלום פועלת בראש ובראשונה ברמת הרחוב בשתי החברות על מנת לדרבן אנשים לפעולה פלסטינית-ישראלית משותפת נגד המשך הכיבוש והאלימות. פעילות התנועה מושתתת על מספר קבוצות אזוריות, ישראליות-פלסטיניות, שחבריהן פועלים בשטח ומשתמשים בכלים מגוונים על מנת להעמיד התנגדות משותפת לשלטון הצבאי הישראלי ולקדם אינטראקציה דו-לאומית לא אלימה. במקביל לעבודה ברמת הקבוצות מקיימת תנועת לוחמים לשלום חוגי בית והרצאות לקהלים בשני הצדדים וסיורים שתכליתם לחשוף כמה שיותר ישראלים להיבטים השונים של השלטון הצבאי בשטחים. בנוסף, התנועה מקיימת אירועים עם פרופיל תקשורתי גבוה שתכליתם למקד תשומת לב ציבורית בסוגיות מסויימות, כמו למשל תוכנית ההתנחלות הרחבה באזור E2 דרומית לירושלים. האירוע הגדול ביותר שמקיימת התנועה מדי שנה הוא יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני המשותף שבו אנו זוכרים את קורבנות הסכסוך משני הצדדים, אך גם לוקחים אחריות על הסכסוך מתוך ניסיון למנוע את הקורבנות הבאים.

עקרונות העבודה

בכל ההיבטים של פעילותנו אנו מודרכים על-ידי העקרונות הבאים:
 • אוטונומיה – תנועת "לוחמים לשלום" היא תנועה פלסטינית-ישראלית משותפת אך היא מכירה בקיומם של שני עמים נפרדים בתוכה. אי לכך שתי הקבוצות הלאומיות בתנועת לוחמים לשלום נהנות ממידה מסוימת של אוטונומיה בניהול ענייניהן, בהתאם לעקרונות התנועה ולמטרותיה, אך גם בהתבסס על שיקולים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים של כל אחת מהקבוצות. לכל קבוצה ישנה הזכות להסב את תשומת ליבה של הקבוצה האחרת לבעיות הנובעות מהחלטותיה ומשיטות הניהול שלה, אך היא אינה רשאית להתערב באופן פעיל בתהליכי קבלת החלטות פנימיים של הקבוצה האחרת.
 • דיאלוג אקטיבי – הדרך לגשר על אי הסכמות בין שני הצדדים תהיה על ידי דיאלוג מתמשך המושתת על סבלנות וסובלנות. אכן, תנועת "לוחמים לשלום", בהיותה דו-לאומית, מבוססת על דיאלוג, אך אין זו קבוצת דיאלוג. הדיאלוג הוא אמצעי לגיבוש התנועה ולהפיכתה לבמה פוליטית רבת עוצמה, שיש בכוחה להשפיע על המציאות הפוליטית.
 • שוויון – תנועת "לוחמים לשלום" מכירה בכך שאין סימטריה או שוויון במצב הפוליטי באזור, מכיוון שישראל היא במידה רבה, הצד החזק. אף על פי כן, תנועת "לוחמים לשלום" קוראת תיגר על יחסי הכוחות האלה ומקצה כוח שווה לפלסטינים ולישראלים בתוך התנועה. כל התפקידים ללא שכר בתנועה מאוישים על ידי מספר שווה של ישראלים ופלסטינים, וכל ההחלטות חייבות להיות מאושרות על ידי שני הצדדים.
 • הדדיות לא שוויונית – מאחר שתנועת "לוחמים לשלום" מאמינה שהכיבוש הוא המקור הראשי של האלימות בין ישראלים ופלסטינים, אנו חושבים שהמטרה המיידית שלנו היא לסיים את הכיבוש הישראלי. אף על פי כן, אנו מאמינים שגם הצד הפלסטיני נושא באחריות לקונפליקט ולעתידו. לפי השקפה זו, תנועת "לוחמים לשלום" שמה לה למטרה להשפיע על שתי החברות ולהביא אנשים משני הצדדים להכרה שהכיבוש והאלימות הרסניים לעתיד של כולנו.
 • אי אלימות – מאחר שתנועת "לוחמים לשלום" מאמינה שאלימות גורמת אך ורק לעוד אלימות, כל הפעולות שהתנועה יוזמת הינן פעולות שוחרות שלום במהותן. חברי תנועת "לוחמים לשלום" לא יפעילו כוח פיזי אפילו אם כוח כזה מופעל נגדם. מטרתנו היא לתחום באופן טוב יותר מרחב שבו ישראלים ופלסטינים יוכלו לעבוד יחד בשטח, ויחד עם זאת, לא לאבד את קשריהם עם הזרם המרכזי של החברות אליהן הם משתייכים. חשוב להדגיש שאי אלימות אינה פאסיביות, אלא צורה של מאבק המיועד לשנות את המציאות הפוליטית.
 • העצמה – ההעצמה של החברים האקטיביסטים בתנועת "לוחמים לשלום" המכוונת לפתח את כישורי המנהיגות שלהם אינה רק מטרה אלא עיקרון המנחה את העבודה היומיומית של "לוחמים לשלום". ייעשה מאמץ לעודד את החברים לשאת במטלות, למלא תפקידים ארגוניים ולהוביל תוכניות ופעילויות בכל תחומי הפעילות. עיקרון זה תקף לרמה של הקבוצות המקומיות, כפי שהוא תקף לרמה של התנועה בשלמותה.
 • התנדבות – תנועת "לוחמים לשלום" היא תנועה התנדבותית המסתמכת על הכוחות והזמן של החברים המתנדבים בה. עם זאת, אנו מתכוונים לשכור אנשים מקצועיים לצורך מילוי תפקידים ספציפיים.
 • שיתוף פעולה בין ארגוני - תנועת "לוחמים לשלום" רואה את עצמה כחלק מחזית שלום רחבה יותר וחותרת למלא תפקיד ראשי בגיבוש חזית זו לכוח פוליטי אפקטיבי בארץ ובעולם. תנועת "לוחמים לשלום" תחפש ללא לאות אחר הזדמנויות לשיתוף פעולה עם ארגונים אחרים ותגיב בחיוב להצעות שבאות מארגונים אחרים.