CHAPTERS
  פרויקטים סיור אזור שכם
  X

  סיור אזור שכם

  קבוצת תל אביב‑שכם של תנועת "לוחמים לשלום" מזמינה את הציבור לסיורים לאזור הכפרי שמדרום לעיר שכם.

  הסיור מתחיל לאורך כביש 5, ועובר לאורך גדר ההפרדה, ליד הכפרים עזון עתמא, ההתנחלויות שערי תקווה ואלקנה, אזור התעשייה 'ברקן' וההתנחלות/העיר אריאל.

  הסיור מסתיים במפגש עם פעילי "לוחמים לשלום" הפלסטינים מן הכפרים שבסביבה. המפגש מאפשר היכרות עם סיפוריהם האישיים של הפעילים, וכן שיח פתוח על נושאים שונים הקשורים בכיבוש ובתנאי החיים באזור.

  הסיור נועד להכיר למשתתפים הישראלים את לב הגדה המערבית, האזור שבין שכם לרמאללה; לחשוף בפניהם את דפוסי/מדיניות ההתנחלות ואת מטרותיה, את הפקעת הקרקעות ואת הקמת המאחזים; וכן את המניעים הפוליטיים והכלכליים המניעים את מפעל ההתנחלות כולו, את תוצאותיהם על פני השטח ואת השפעתם על תושבי האזור הפלסטיניים. במפגשים עם הפלסטינים אנו מבקשים להציג את השותפות הישראלית‑פלסטינית של תנועת "לוחמים לשלום" ואת הפעילות המשותפת של חברי התנועה. המפגשים מציעים לקהל הישראלי חלון לדרך האלטרנטיבית – דרך ההידברות והפעולה המשותפת.

  הסיורים יוצאים בימים שישי או שבת, בשעה 9:00, מתחנת רכבת ארלוזורוב בתל אביב. חזרה משוערת בשעה 16:00. מועדי הסיורים מפורסמים באתר התנועה ובדף הפייסבוק שלה.

  הסיור אינו מצריך תיאום ביטחוני. יש להצטייד בארוחה קלה למהלך היום.

  X