CHAPTERS
  אסף יעקובוביץ'
  X

  אסף יעקובוביץ'

  תל-אביב

   אסף, כיום בן 39, פסיכולוג קליני במקצועו, נולד וגדל בתל-אביב בה הוא חי עד היום.

     הוריו גדלו גם הם בתל-אביב לאחר שהוריהם ברחו מפולניה שעל סף הכיבוש הנאצי בסוף שנות ה-30 של המאה קודמת. בן למשפחה משכילה ממעמד סוציואקונומי בינוני-גבוה בעיר גדולה, חניך בתנועת הנוער צופי-ים, התחנך אסף על ערכים של מעורבות קהילתית, אזרחות טובה ומימוש הפוטנציאל האישי. אימו הייתה פעילת שלום בשנות ה-80 והשיוך הפוליטי הדומיננטי בבית היה לשמאל. אסף התגייס לקורס טייס באמצע שנות ה-90, על רקע תקופה עקובה מדם של פיגועים – חלקם בעיר מגוריו – שהגיעו לאחר החתימה על הסכמי אוסלו.  חודשים ספורים לאחר שהתגייס, ארע רצח רבין. לאחר כשנה הודח אסף מהקורס והוסב לקורס קציני בקרה של חיל האוויר, שלאחריו שרת כקצין במשך ארבע שנים, מהם שנתיים וחצי בשירות קבע והשתחרר בדרגת סרן. במהלך שירותו שימש אסף במגוון תפקידים, ביניהם מדריך ומפקד בקורס קציני הבקרה של החייל.

     אסף שירת במילואים עד למערכה הראשונה בעזה, 'עופרת יצוקה', בחורף 2008/9. זו הייתה פעם ראשונה בה מצא עצמו עומד מול הדילמה אם לסרב אך החליט כי אין זה נכון לסרב דווקא בשעת קריאה. ביום הראשון למבצע, לאחר מטס תקיפה מסיבי של חיה"א על עזה, מטס שנעשה תחת בקרה של היחידה בה שרת ואשר נגמר במראות מזעזעים של הרוגים רבים, חש אסף כי אינו מסוגל עוד לתפקד בלב שלם כחלק מהתמודדות צבאית עם הטרגדיה הישראלית-פלסטינית. מאז לא שרת אסף במילואים באותה יחידה והתחזקה בו הנכונות לקחת חלק בהתמודדות מסוג אחר עם הקונפליקט.

     באביב 2010 נכח אסף בערב יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני של תנועת 'לוחמים לשלום'. חוויה זו הותירה בו רושם עמוק. בשנים שקדמו הוא לקח חלק בהפגנות כנגד הכיבוש בבילעין, בשייח' ג'ראח, ובתוך ישראל, אך לראשונה חש כי ישנו שילוב כוחות ישראלי-פלסטיני מגובש, המבוסס על קשר אישי ופעילות רב-אזורית מתמשכת, ואשר קורא תיגר על האתוס הציוני של 'לנצח נחיה על חרבנו' מתוך אמונה באפשרות לפרוץ את מעגל הדמים המתמשך. אסף הצטרף לשורות התנועה ופעיל בה עד היום כאשר שימש בה בתפקידים שונים, ביניהם כמתאם פעילות אזורי ולאחר מכן כמתאם הישראלי הכללי.

  X