פרויקטים עצרו את הבניה ב E2
X

ההתנחלות החדשה בנחלה – איום משמעותי על פתרון שתי המדינות

עדכון על E2 – יולי 2015
הוכן ע"י שלום עכשיו, כרם נבות ולוחמים לשלום.

עדכון: ינואר 2016,
בתאריך ה-6/1/2016 דחה בג"ץ סופית את עתירת חלק מבעלי האדמות נגד הכרזת המדינה על אדמותיהם בנחלה (דרומית לבית לחם) כ"אדמות מדינה". בכך הוסר המכשול בפני המדינה להקמת ההתנחלות הגדולה המתוכננת שם.
פרטים נוספים גם באתר שלום עכשיו.

עדכון: יולי 2015,
בעדכון האחרון בינואר (ראו כאן למטה) כתבנו שמשרד השיכון שכר מתכננים לגבעת עיטם עבור תכנון נוף וכבישים. השבוע (תחילת יולי) למדנו שמשרד השיכון מממן למועצת אפרת תכנון תב"ע של 800 יח"ד באדמות הימנותא האלה בסך של 900,000 ש"ח.
בשבוע שעבר הגישה המדינה את התגובה שלה בבג"צ נגד ההכרזה (מצ"ב). עיקר התשובה עוסק בשאלת המפה שהגישו העותרים והאם היא עונה לבקשת בית המשפט וכו'. בנוסף המדינה מתייחסת לטענת העותרים שמדובר במשחק מכור ושכבר עכשיו נשכרו מתכננים לתכנון בעיטם עוד לפני שיש פסק דין לגבי מעמד הקרקע. משרד השיכון מכחיש שהוא שכר מתכננים לגבעת עיטם, וטוען שהמתכננים שנשכרו עוסקים באתר סמוך לגבעת עיטם (מתחת לגבעת הזית).כבדרך אגב המדינה אומרת בתשובתה שהדבר היחיד שיש לגביו הקצאה לתכנון הוא השטח של הימנותא, ולא שטחים מההכרזה.
לעדכון באתר שלום עכשיו.
עדכון: ינואר 2015, הממשלה ממשיכה לקדם את ההתנחלות בא-נחלה

ההתפתחויות האחרונות מעידות על כך שממשלת נתניהו ממשיכה לקדם את ההתנחלות שמכונה "E2″ בא-נחלה (גבעת עיטם):
1. משרד השיכון החל בתכנון השטח להתנחלות
2. החלטה חדשה של בית המשפט בנוגע למעמד הקרקעות מתפרשת כאישור חלקי של הקרקע כאדמת מדינה
3. הרשויות הישראליות השמידו שדה חיטה פלסטיני בשטח המיועד להתנחלות

רקע: בשטח של כ-1,700 דונם ליד הכפר הפלסטיני א-נחלה, מדרום לבית לחם, מתוכננת הקמת התנחלות חדשה בת אלפי יחידות דיור בשם "גבעתעיטם", כהרחבה להתנחלות אפרת. תכנית זאת כונתה בשם "E2″, שבדומה לתכנית ב-E1, אם תמומש עלולה לתת מכה קשה לסיכוי לשתי מדינות.להרחבה ראו המשך העמוד למטה.

1. התחלה של תכנון ע"י משרד השיכון לשלום עכשיו נודע כי ב-21/10/14, אישר משרד השיכון חוזה עם אדריכלים לשם ביצוע תכנון בשטח המיועד להתנחלות בא-נחלה. האדריכלים נשכרולהכנת תכניות פיתוח, דרכים ותנועה להתנחלות "גבעת עיטם", תמורת סך של 825,420 ₪ במימון משרד השיכון. מדובר בצעד משמעותי בדרך להקמת ההתנחלות והוא מעיד על כוונה מעשית של הממשלה להוציא אל הפועל את התכנית להקים את ההתנחלותהחדשה. ייתכן שצעד זה הגיע בעקבות פרשנות של החלטת הביניים של בית המשפט בנוגע למעמד הקרקעות, ראו להלן.

2. החלטה חדשה של בית המשפט העליון בנוגע למעמד הקרקעות הקרקעות שעליהן מתוכננת ההתנחלות החדשה הוכרזו ע"י המינהל האזרחי כאדמות מדינה בשנת 2004. בעלי הקרקעות הפלסטינים ערערו על ההכרזהבפני ועדת הערר הצבאית, ואחר שערעורם נדחה, הגישו עתירה לבג"צ. ב-7/9/14 נתן בית המשפט העליון החלטת ביניים בעתירה, בה הוא דחה את רובטענות העותרים, ובנושא אחד (שאלת חלקות שבהן היה עיבוד חלקי) המליץ להחזיר את הדיון לועדת העררים הצבאית. בעקבות החלטה זו התקיים דיון נוסף בעתירה ב-16/12/14. קיימת מחלוקת בשאלה מהן אותן חלקות שהיה בהן עיבוד חלקי ואותן יש להחזיר לדיוןבועדת העררים, ומהו היקפן. בסוף הדיון נתן בין המשפט לעותרים 30 יום להגיש רשימה מפורטת של החלקות הספיציפיות שבהן לטענתם היה עיבודחלקי. לאחר הגשת רשימת החלקות, יינתנו למדינה 30 יום נוספים להגיב ואח"כ יתן בית המשפט את החלטתו. בהחלטה מ-16/12/14, מבהיר הנשיא גרוניס כי "מיותר לומר שכל העניינים האחרים שהועלו בעתירה, למעט נושא העיבוד החלקי כאמור, מוצו בגדרהחלטתנו מיום 7/9/14″. להחלטה המלאה ראו כאן ייתכן שהמינהל האזרחי ומשרד השיכון מפרשים את ההחלטה כאילו היא מאשרת שכל הקרקע היא אכן אדמת מדינה מוכרזת למעט אותן חלקות בעיבודחלקי שאמורות לחזור לדיון בועדת העררים הצבאית. יחד עם זאת, חשוב לציין שמדובר בהחלטת ביניים שאיננה בגדר פסק דין ואף לא פסק דין חלקי. יתר על כן, עדיין לא נקבע מהן אותן קרקעות שאושרו לכאורה ע"י בית המשפט ומהן הקרקעות שעדיין במחלוקת.

3. המינהל האזרחי השמיד שדה חיטה של פלסטיני בשטח שבמחלוקת ביום חמישי 15/1/15, הגיעו בולדוזרים מלווים באנשי המינהל האזרחי והשמידו שדה חיטה שנזרע ע"י פלסטינים בשטח שבמחלוקת. לטענת הפלסטינים,מדובר בשטח שעדיין לא הוכרע מעמדו בבית המשפט, אך ככל הנראה, הפרשנות המשפטית של המדינה להחלטת הביניים של ביהמ"ש מאפשרת להלהתייחס לשטח הזה כאדמת מדינה. כפי הנראה, לדעת המדינה, לא מדובר בחלקה שהיה בה עיבוד חלקי. חשוב לציין שכאשר פרצו המתנחלים דרך חדשה אל המאחז שלהם בשטח שבמחלוקת, ביולי 2014, נמנעה המדינה מלהרוס את הדרך, וכשהדבר נדון בבג"צ, הודיעה המדינה שהטיפול בשטח ייעשה בהתאם לסדר העדיפויות לאכיפה, ובית המשפט הסתפק בכך. ביצוע ההריסה של שדה החיטה הפלסטיני יכול להצביע על אכיפה סלקטיבית, שכן אם השטח נמצא בסדר עדיפות גבוה לאכיפה, הרי שהיה על המדינה להרוס את הדרך שפרצו המתנחלים; ואם האזור נמצא בסדר עדיפות נמוך, לא היה מקום לבצע את האכיפה כלפי שדה החיטה של הפלסטינים. מכל ההתפתחויות הללו עולה שהממשלה ממשיכה לקדם את התכנית להקמת ההתנחלות בא-נחלה, למרות הסכנה שתכנית זו מציבה על הסיכוי לפתרון של שתי מדינות.
מידע נוסף על ההתנחלות המתוכננת בא-נחלה ראו כאן למטה
עדכון: ספטמבר 2014
בימים אלה הולכות ומתקדמות ההכנות להקמת התנחלות חדשה ליד הכפר הפלסטיני נחלה מדרום לבית לחם וממזרח להתנחלות אפרת. הקמת ההתנחלות תבתר את הגדה המערבית ותפגע קשות בסיכוי לפתרון של שתי מדינות (בדומה לתכנית להרחיב את מעלה אדומים מערבה אל שטח "E1″, שנמצא מזרחית לירושלים) ולכן אנו מכנים את התכנית E2. התכנית במקום היא לבנות 2,500 יחידות דיור על שטח של כ-1,700 דונם.

ב-2004 ישראל הכריזה על רוב שטח E2 כ"אדמות מדינה" וצירפה אותו לתחום השיפוט של ההתנחלות אפרת. בעלי הקרקע הפלסטינים ערערו עלההכרזה, ובג"צ (2676/09) צפוי לדחות בקרוב את הערעור. לאחר מכן ממשלת ישראל תוכל להתחיל את תהליך בניית ההתנחלות בפועל.

בינתיים, מאז אוקטובר 2013, ישראל מאפשרת ומממנת עבור המתנחלים את הפלישה לחלק משטח "E2″ תחת המסווה של "חווה חקלאית". אולם,משרד השיכון ברשות השר המתנחל אורי אריאל כבר מכין תכניות להחליף את ה"חווה" ב-840 יחידות דיור, כשלב ראשון.

יש לציין שהשטח נמצא כולו מזרחית לגדר ההפרדה (כלומר מחוץ לשטח שישראל מגדירה כשטחם של "גושי ההתנחלויות"), והקמת התנחלות חדשהבמקום זה מהווה הפרת ההתחייבות הישראלית שלא לבנות התנחלויות חדשות. ההתנחלות תחסום את בית לחם מדרום, ותמנע את התפתחותה שלהעיר בכיוון היחיד שטרם נחסם על ידי התנחלויות או כבישים עוקפים שנסללו בראש ובראשונה עבור מתנחלים ישראליים. הבנייה המתוכננת אמורה להשלים את ביתורה של העיר בית לחם מחלקה הדרומי של הגדה המערבית, ולהנחית מכת מחץ לפתרון של שתי מדינות לשני עמים.
X