CHAPTERS
  פרויקטים הקבוצות האזוריות הדו-לאומיות
  X

  הקבוצות האזוריות הדו-לאומיות

  תאריך: 22/05/2016
  תנועת לוחמים לשלום מבוססת על קבוצות אזוריות דו-לאומיות: שכם-ת"א, קלקיליה-ת"א, בית לחם-ירושלים, ירושלים-יריחו, רמאללה-ירושליים, צפון ודרום הר חברון-באר שבע.

  הקבוצות פועלות בדרכים מגוונות לקידום מטרות התנועה. כל קבוצה פועלת לפי החלטות חברי הקבוצה, ובהקשר הקשיים, אתגרים והבעיות של הקהילות הפלסטיניות. בראש כל קבוצה שני מתאמים: פלסטיני וישראלי.

  למידע נוסף על הקבוצות, פנו ל office@cfpeace.org
  X