CHAPTERS
  פרויקטים עצרו את ההתנחלות החדשה ב"E2" (א-נחלה)
  X
  Settlers outpost in E2 (Nahla)

  עצרו את ההתנחלות החדשה ב"E2" (א-נחלה)

  בימים אלה הולכות ומתקדמות ההכנות להקמת התנחלות חדשה ליד הכפר הפלסטיני נחלה מדרום לבית לחם וממזרח להתנחלות אפרת. הקמת ההתנחלות תבתר את הגדה המערבית ותפגע קשות בסיכוי לפתרון של שתי מדינות (בדומה לתכנית להרחיב את מעלה אדומים מערבה אל שטח "E1", שנמצא מזרחית לירושלים) ולכן אנו מכנים את התכנית E2. התכנית במקום היא לבנות 2,500 יחידות דיור על שטח של כ-1,700 דונם.

  ב-2004 ישראל הכריזה על רוב שטח E2 כ"אדמות מדינה" וצירפה אותו לתחום השיפוט של ההתנחלות אפרת. בעלי הקרקע הפלסטינים ערערו עלההכרזה, ובג"צ (2676/09) צפוי לדחות בקרוב את הערעור. לאחר מכן ממשלת ישראל תוכל להתחיל את תהליך בניית ההתנחלות בפועל.

  בינתיים, מאז אוקטובר 2013, ישראל מאפשרת ומממנת עבור המתנחלים את הפלישה לחלק משטח "E2" תחת המסווה של "חווה חקלאית". אולם,משרד השיכון ברשות השר המתנחל אורי אריאל כבר מכין תכניות להחליף את ה"חווה" ב-840 יחידות דיור, כשלב ראשון.
  X