CHAPTERS
  פרויקטים מאבק בעוקף נבי אליאס
  X

  מאבק בעוקף נבי אליאס

  מאבק בעוקף נבי אליאס

  בדצמבר 2015 הוצא צו הפקעה ל104 דונם של קרקע פלסטינית חקלאית בבעלות פרטית מזרחית לקלקיליה. בשטח מתכננים לבנות את עוקף נבי אליאס, קטע כביש חדש בכביש 55. כביש 55 מחבר בין קרני שומרון למעבר אליהו. במידה והתכנית תצא לפועל, לצורך בניית הקטע העוקף יעקרו כ700 עצי זית וייפגע תוואי הנוף, כמו גם פרנסתם של חלקאים ובעלי עסקים פלסטינים שמקורות הפרנסה שלהם מוגבלים גם כך. עלות הכביש נאמדת בכחמישים מליון שקלים.
  התוכנית קודמה בעקבות לחץ של ראשי מועצת יש”ע וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. בתמורה להסרת מאהל המחאה שהקים דגן מול בית ראש הממשלה, הסכים ראש הממשלה להוציא לפועל תוכנית זו. במסגרת התכנון הצרכים של התושבים הפלסטינים לא נלקחו בחשבון; לא נועצו בהם וההפקעה נעשית ללא הסכמתם.

  מוסא טביב, תושב הכפר הבלתי מוכר עזבת טביב שנמצא בקרבת מקום ואחד מ30 בעלי האדמות שקיבלו צווי הפקעה, מספר: "בין אלפי מנשה לצופים מפריד קילומטר אחד. בתוך הקילומטר יש כבר ארבעה כבישים: כביש צבאי מסביב לאלפי מנשה, כביש קלקיליה-שכם הישן, כביש 55 וכביש צבאי של צופים. ועכשיו בונים כביש נוסף. כל המקום הזה מת." התושבים חוששים שמסביב לקטע הכביש החדש הצבא ייצור איזור חיץ בו תנועת פלסטינים תוגבל. במקרה כזה, מעבר להפקעה של 104 דונמים תפגע יכולתם של הפלסטינים לעבד עוד מאות דונמים של מטעים. פלסטינים תושבי המקום משערים שצרכי תחבורה הם רק אמתלה בכדי להעביר שטחי C פלסטינים לידי מדינת ישראל.

  בכניסה לכביש העוקף מתוכננת כיכר שלשם בנייתה הולכים להרוס כמה עסקים פלסטינים קטנים: צרכניה, מוסך משאיות, מוסך חשמל וניקוי יבש. העסקים פועלים בלית ברירה ללא היתר משום שהמדינה לא מנפיקה היתרים לפלסטינים בשטחי C. לכן, הפלסטינים שעסקיהם יסגרו לא יקבלו כל פיצוי. באסם עודה מקלקיליה מספר "אני פה בחנות 25 שנה. אמרו לי שצריך לצאת תוך חודש והורסים את החנות בשביל כיכר. ואני צריך לשלם להם 13 אלף שקל הוצאות משפטיות".

  נוסף לפגיעה באדמות החקלאיות ובעסקים בכניסה לכביש העוקף, תיפגע פרנסתם של בעלי העסקים בכפר נבי אליאס. כביש 55 כרגע חוצה את נבי אליאס ולאורכו פזורות חניות רבות שמסתמכות על תנועת המכוניות דרך הכפר. אם המכוניות יתחילו לנסוע מסביב לכפר בקטע הכביש החדש העסקים יאבדו את רוב לקוחותיהם. בעבר, המנהל האזרחי והצבא הציעו תוכנית חלופית: שבמקום כביש עוקף יורחב הכביש הקיים בקטע שעובר בנבי אליאס תוך פיצוי החנויות ששטחם ילקח. תושבי הכפר הסכימו לחלופה זו. ההרחבה לא דורשת כמעט הפקעת קרקעות, לא פוגעת בנוף חקלאי כלל ומאפשרת לתושבי הכפר להמשיך להנות ממסחר עם רכבים חולפים. אולם כעת נראה שתוכנית זו ירדה מהפרק והוחלפה בתכנית בנית עוקף נבי אליאס, אשר עלולה לגרום לנזק גדול בהרבה לתושבים הפלסטינים ולנוף החקלאי.

  ב2013 מנעה תנועת לוחמים לשלום צו הריסה של בית הספר היסודי בעזבת טביב, כפר ששוכן בסמוך לקטע הכביש המתוכנן. כעת יוצאים חברי התנועה, ישאלים ופלסטינים, למאבק נוסף מתוך מטרה לעצור את בניית הכביש.
  X