CHAPTERS
  פרויקטים תיאטרון פוליטי בגדה המערבית
  X
  theatre at the road block near Shufa village (2011)

  תיאטרון פוליטי בגדה המערבית

  קבוצת תל אביב-טול כרם של תנועת "לוחמים לשלום" משתמשת בפעילות תיאטרון המבוססת על מודל "תיאטרון המדוכאים" של אוגוסטו בואל. מודל זה מבקש להביא לשנוי המציאות באמצעות תיאטרון. התיאטרון הוא כלי בלתי אלים, המאפשר פעולה משותפת לישראלים ופלסטינים במגמה לסיים את הכיבוש, להנחיל את עקרון אי-האלימות ולבנות שלום. אחת הטכניקות המרכזיות ליישום "תיאטרון המדוכאים" היא "תיאטרון פורום". חברי הקבוצה, המשמשים כשחקנים, מציגים בפני הקהל סיטואציה של דיכוי, המבוססת על חוויותיהם האישיות. החוויות הנבחרות אופייניות למציאות הכיבוש, ומוכרות היטב לקהל, המורכב מישראלים ופלסטינים. לאחר הצפייה בסצינה אותה מציגים חברי הקבוצה, נפתח "הפורום": הקהל מוזמן לשנות את הסצינה באמצעות החלפת אחת הדמויות. הצופה נכנס ל"במה", והסצינה מתרחשת שוב. שאר הדמויות אינן משתנות. בשלב זה משחק הצופה באופן שיגרום, להבנתו, לשינוי. בתום הסצינה נערך דיון קצר.

  "תיאטרון הפורום", אם כן, מאפשר לצופים לחוות את המצבים השונים בהן נמצאות הדמויות, ולא רק לדבר עליהם. במקום לדבר על האחר, מוזמנים/ות הצופים/ות להיכנס לנעליו, ולחוות את ההתמודדות בעצמם/ן.

  התיאטרון פועל בשטח, בכפר, בחסימת כביש. התיאטרון מייצר שותפות קצרה של פלסטינים וישראלים מתוך קהל הצופים. התיאטרון מציג אפשרות למחאה והתנגדות בלתי אלימה. התיאטרון מציע לקהל הצופים הזדמנות "לעשות חזרה", להתאמן לקראת השינוי המיוחל.

  X