Our Activism

הפגנה: עין חניה מעיין ליהודים בלבד

במשך עשרות שנים ישראלים ופלסטינים בילו, אלה לצד אלה, בעין חניה היפה. לאחרונה השקיעה רשות הטבע והגנים 14 מיליון שקל בפיתוח האתר לטובת הציבור. ומה כולל השיפוץ? שדרוג של הקהל והרחקה של בעלי האדמות מוולאג’ה ותושבי השטחים. זאת בעזרת הקלף הקבוע: “סיכון בטחוני” והזזת המחסום, כך שהגישה למעין תהיה לישראלים בלבד.
התופעה של השתלטות מתנחלים על מעינות בשטחים מגיעה לירושלים. כעת לא מדובר בקומץ קיצונים ובגבעה נידחת אלא בגזל ממוסד שמובילות רשות הטבע והגנים ועיריית ירושלים, שמקבלות גב ממערכת המשפט ומהצבא.
עכשיו גם אנחנו, שסתם רוצים לעשות משהו נחמד עם הילדים, קרוב לבית, נהפכים לגזלנים של מרחב ציבורי, מעינות, עתיקות ואתרי בילוי. עכשיו יהיה הרבה פחות יפה ונעים לבלות בעין חניה למרות השיפוץ המושקע.

Date

21 Feb 2018

Location

Yitzhak Moda'i square
Yitshak Moda'i Square, Jerusalem