מטרתנו הסופית היא לסיים את הכיבוש והקמתה של מדינה פלסטינית בצד מדינת ישראל על בסיס גבולות 1967. שתי מדינות, חיות האחת בצד השניה בשלום ושיתוף פעולה, או כל פתרון צודק אחר עליו יוסכם במשא ומתן צודק

תנועת לוחמים לשלום הוקמה ב2006. התנועה היא תנועת מתנדבים ללא כוונות רווח. החברים בתנועה הם לוחמים לשעבר, גברים ונשים, שהניחו את נשקם בצד ולקחו על עצמם לדחות כל צורה של אלימות. אנו עובדים ביחד לסיים את הכיבוש בפלסטין, להביא שלום צודק ולהדגים, דרך פעולותינו, שישראלים ופלסטינים יכולים לחיות ולעבוד ביחד.

  שקיפות עסקית לחץ כאן.

מטרות

בנייה של קהילה מתרחבת והולכת של פלסטינים, ישראלים וחברים מארצות אחרות, המבוססת על קבוצות שטח אזוריות דו-לאומיות. קהילה זו מדגימה בעצם היותה את האפשרות לקיום משותף ומהווה כבר עתה מודל למה שיכול להיות בשטח בין העמים עבור שני העמים.

  1. בניה של קהילה פעילה ומתרחבת ישראלית-פלסטינית המבוססת על קבוצות אזוריות.
  2. עידוד ותמיכה של תנועה רחבה ומשמעותית של התנגדות לא אלימה לכיבוש
  3. שינוי הגישה ברמה הרחבה והגדולה ביותר, הן באופן ישיר בתוך הציבור הפלסטיני והישראלי, והן בקרב  ציבור מקבלי ההחלטות.

אנו קבוצת ישראלים ופלסטנים שלקחו חלק פעיל במאבק האלים בין העמים: חיילים וחיילות ישראלים ששירתו בצבא ופלסטינים ופלסטיניות שלקחו חלק במאבק האלים לשחרור ארצם, פלסטין, מהכיבוש הישראלי. אנו שאחזנו נשק  בשירות עמנו, ואחזנו נשק האחד נגד השני וראינו האחד את השני אך ורק דרך כוונות הרובה- הקמנו את לוחמים לשלום על בסיס עקרונות של אי-אלימות והתנגדות לא אלימה.

חזון ומטרות

משימתנו היא לבנות את המבנה חברתי הכרחי לסיום הקונפליקט והכיבוש. קהילות של פלסטינים וישראלים שעובדות ביחד באמצעים לא אלימים לקדם את השלום ושיתוף הפעולה בין העמים. אנו מאמינים כי קהילות כאלו יכולות לשמש כמודל לשני העמים ולהדגים באמצעות הפעולות המשותפות שיש אלטרנטיבה אמיתית למעגל האלימות. אנו מאמינים כי הפצת הרעיונות האלו והפעולות האלו יכול לשנות את הגישה ברמה של החברה וברמה הפוליטית.

אנו רואים בלוחמים לשלום כקהילה דו-לאומית חזקה ומשמעותית. קהילה המדגימה שיתוף פעולה וקיום משותף תוך כבוד והוגנות בין ישראלים לפלסטינים. זוהי תנועה המבוססת על עקרונות הפעילות וההתנגדות הלא-אלימה שהוקמה במיוחד על מנת לסיים את הכיבוש וליצור את הבסיס ליחסים עתידיים המבוססים על הוגנות וכבוד בין העמים לאחר שיושג הסכם שלום בר קימא.