להפסיק את ההתנחלות
 ב-2E – א-נחלה (2015) 

ב-2015 התקדמו ההכנות להקמת התנחלות חדשה בסמוך לכפר הפלסטיני א-נחלה, דרומית לבית לחם ומזרחית להתנחלות אפרת.

הקמת ההתנחלות הזאת הייתה עתידה לחצות את הגדה המערבית ולפגוע פגיעה רצינית באפשרות לפתרון שתי המדינות, כפי שיקרה גם אם מעלה אדומים תורחב מערבה לאזור 1E ממזרח לירושלים, ולכן אנו קוראים לתכנית הזאת 2E. התכנית כוללת הקמה של 2,500 יחידות דיור על שטח של כ-1,700 דונם.

לאורך יותר משנה עבדנו עם "שלום עכשיו" ו"כרם נבות" כדי להעלות מודעות לגבי קיומה של תכנית 2E.

עדכון: ב-6 בינואר דחה בית הדין הגבוה לצדק את עתירתם של בעלי האדמות הפלסטינים נגד ההכרזה על אדמותיהם כ"אדמות מדינה", מה שיאפשר לעשות בהן שימוש לבניית התנחלויות יהודיות חדשות.

פרטים ניתן למצוא בדוח של "שלום עכשיו".

עדכון: יולי 2015, אדמות שהוקצו למועצה המקומית אפרת לתכנון 800 יחידות דיור בנחלה (2E).

המנהל האזרחי אישר בחשאי הקצאת אדמות קק"ל למועצה המקומית אפרת לצורך תכנון 800 יחידות דיור בנחלה (2E).

לפני כשנה וחצי פרסם משרד השיכון והבינוי מכרזים לבניית 20,000 יחידות דיור בהתנחלויות, ביניהם מכרז לבניית 800 יחידות דיור בנחלה (גבעת עיטם), הממוקמת צפון מזרחית להתנחלות אפרת. לאחר חשיפת המכרזים והביקורת הציבורית שעלתה בעקבות זאת, ראש הממשלה נתניהו הורה לבטל את המכרזים. ובכל זאת, בתגובה שהוגשה לבית המשפט בשבוע שעבר, המדינה חשפה כי המנהל האזרחי הקצה כ-300 דונם של אדמות הנמצאות בבעלות חברת הבת של קק"ל, הימנותא בע"מ, למועצה המקומית אפרת, לצרכי תכנון.

התכנית בא-נחלה נחשבת כמכשול רציני להיתכנות פתרון שתי המדינות, וזכתה לביקורת בינלאומית רבה.

בתגובתה, המדינה מציינת כי "התקשורת החוזית היחידה בגבעת עיטם היא הסמכות התכנונית שניתנה למועצה המקומית אפרת לגבי האדמה שנרשמה בהימנותא", וכך חשפה את העובדה כי התכנון באזור נמשך, על אף הוראות ראש הממשלה לבטל את המכרזים ב-2013.

אחד הטיעונים של העותרים היה כי ההצהרה על אדמות מדינה נעשתה למפרע על מנת להקים התנחלות ולכן יש לבטל את תוקפה. העותרים טענו גם שמשרד השיכון כבר שכר מתכננים שיכינו תכנית בנייה לגבעת עיטם. בתשובה לזה המדינה טענה כי המתכננים נשכרו להכין תוכניות בסמוך לגבעת עיטם, והוסיפה כי האדמה שהוקצתה לתכנון בגבעת עיטם לא שייכת לאזור שהוכרז כאדמת מדינה, אלא לאזור השייך להימנותא, חברת בת של קק"ל.

בג"צ דחה את רוב העתירות במקרה הנ"ל והחליט לדון רק בשאלת פיתוח חלק מהחלקות שהוכרזו כאדמות מדינה. העותרים הגישו מפה שבה צוינו החלקות שלדעתם יש לדון בהן מחדש, והמדינה ביקשה שבית המשפט ידחה את העתירה הזאת, מפני שהמפה הייתה כללית מדי, ולמעשה כללה את כל האדמות של א-נחלה, דבר שלדעת המדינה רחוק מהכוונה הראשונית של החלטת הביניים של בית המשפט. בית המשפט יקבע מה יעלה בגורל העתירה. אם זו תידחה, המדינה תוכל להקצות את האדמות לטובת תכנון ובנייה של התנחלות חדשה.

ראו גם את אתר "שלום עכשיו".

עדכון: ינואר 2015: התפתחויות חדשות מראות כי ממשלת נתניהו ממשיכה לקדם את ההתנחלות הידועה כ-2E בא-נחלה (גבעת עיטם):

  1. משרד השיכון החל לתכנן את ההתנחלות באזור.
  2. החלטת בית משפט חדשה בנוגע לסטטוס של האדמות מפורשת כהסכמה חלקית לראות בהן אדמות מדינה.
  3. ישראל השמידה שדה חיטה פלסטיני באזור המיועד להתנחלות.

רקע: התנחלות חדשה, עם אלפי יחידות דיור, מתוכננת לקום על אזור של כ-1,700 דונם סמוך לכפר הפלסטיני א-נחלה, מדרום לבית לחם. ההתנחלות החדשה, גבעת עיטם, תהיה התרחבות של אפרת. התוכנית נקראת לפעמים 2E, בדומה לתוכנית 1E, שאם אכן תקום, תהווה מכשול רציני מאוד לאפשרות פתרון שתי המדינות. עוד פרטים בהמשך העמוד.

  1. משרד השיכון והבינוי מגייס מתכננים להתנחלות. ל"שלום עכשיו" נודע כי ב-21.10.14, אישר המשרד חוזה עם משרד אדריכלים לתכנון הבנייה באזור שנועד להתנחלות א-נחלה. המשרד התבקש לתכנן את הכבישים והתשתיות של גבעת עיטם, בעלות של 825,420 ₪, במימון משרד השיכון.
  2. החלטה חדשה של בית המשפט העליון לגבי הסטטוס של האדמות ב-2004, המנהל האזרחי הכריז על האדמות המיועדות להתנחלות כאדמות מדינה. בעלי האדמות הפלסטינים הגישו עתירה לוועדת הערר הצבאית וכשזו נדחתה, הגישו עתירה לבג"צ. ב-7.9.14, בג"צ קיבל החלטה זמנית, שבה דחה את רוב טיעוני העותרים והמליץ כי נושא אחד – סוגיית החלקות שעובדו באופן חלקי – ייבדק שוב על ידי ועדת הערר הצבאית. אולם רשימת החלקות שהיו מעובדות חלקית נותרה חלוקה. ב-16.12.14 קיים בית המשפט ישיבה נוספת, שבה נתן לעותרים 30 יום להגיש רשימה מפורטת של החלקות שיש מחלוקת לגביהן, שאותן צריכה ועדת הערר לבחון. לכשתוגש רשימת החלקות, המדינה תקבל 30 יום להגיב, ואז יקבל בין המשפט את החלטתו. בהחלטתו מיום ה-16.12.14, השופט העליון גרוניס קבע כי "מיותר לומר שכל העניינים האחרים שהועלו בעתירה, למעט נושא העיבוד

החלקי כאמור, מוצו בגדר החלטתנו מיום 7.9.2014". (ההחלטה המלאה כאן). יכול להיות שהמנהל האזרחי ומשרד השיכון והבינוי מפרשים את ההחלטה ככזאת שאומרת שכל האדמות אכן הוכרזו כאדמות מדינה, למעט החלקות המעובדות חלקית. מכל מקום, חשוב לציין שמדובר בהחלטת ביניים שאינה מהווה פסיקה או אפילו פסיקה חלקית. ויותרה מזאת, עדיין לא הוגדרו האדמות שכביכול אושרו על ידי בית המשפט, והאדמות עדיין נתונות במחלוקת.

  1. המנהל האזרחי השמיד שדה חיטה פלסטיני שנמצא באדמות המריבה. ביום חמישי, 15.1.15, השמידו אנשי המנהל האזרחי, באמצעות דחפורים, שדה חיטה שנשתל על ידי פלסטינים באדמות המריבה. על פי הפלסטינים, מעמד האדמות האמורות עוד לא הוברר בבית המשפט, אבל נראה כי הפרשנות המשפטית של הממשל בנוגע להחלטת הביניים של בית המשפט, מאפשרת לו להתייחס לאדמה כאל אדמת מדינה. נראה כי המדינה לא מתייחסת לחלקה הזאת כחלקה מעובדת חלקית. חשוב לציין כי בחודש יולי 2014, כאשר המתנחלים סללו כביש חדש למוצב שלהם, בתוך אזור המריבה, הרשויות לא הרסו אותו. כאשר העניין נדון בבית המשפט העליון, המדינה הכריזה כי הוא יהיה נתון לסדרי העדיפויות האכיפתיים, ובית המשפט קיבל זאת. השמדת שדה החיטה הפלסטיני יכולה לשקף אכיפה בררנית. אם האזור נתון לאכיפה בעדיפות, הממשל היה צריך להרוס גם את הכביש שנסלל על ידי המתנחלים, ואם לא, אסור היה להפעיל את האכיפה גם על שדה החיטה הפלסטיני. כל ההתפתחויות האלה מראות כי הממשל ממשיך לקדם את תכנית הקמת ההתנחלות בא-נחלה, על אף שתכנית כזאת מסכנת את הסיכוי לפתרון שתי המדינות.

עדכון: ספטמבר 2014

כרגע מתקדמות ההכנות להקמת התנחלות חדשה בסמוך לכפר הפלסטיני א-נחלה, מדרום לבית לחם וממזרח להתנחלות אפרת.

הקמת התנחלות כזאת תחלק את הגדה המערבית ותפגע אנושות בסיכוי לפתרון שתי המדינות (בדומה לתכנית להרחבת מעלה אדומים מערבה, לאזור 1E ממזרח לירושלים), ולכן אנו מכנים את התכנית הזאת 2E. התכנית היא להקים 2,500 יחידות דיור על שטח של כ-1,700 דונם.

ב-2004 ישראל הכריזה על רוב 2E כ"אדמות מדינה" ושייכה את האזור לתחום השיפוט העירוני של ההתנחלות אפרת. בעלי האדמות הפלסטינים עתרו לבג"צ (HCJ 2676/09) וההערכות הן כי בג"צ ידחה את העתירה, שאז ישראל תוכל להתחיל את הבנייה ביישוב.

בינתיים, מאז אוקטובר 2013, ישראל אפשרה למתנחלים להשתמש בחלק משטח 2E באמתלה של "חווה חקלאית", אבל משרד השיכון והבינוי, בראשותו של השר המתנחל אורי אריאל, כבר מכין תכניות להמיר את ה"חווה" בשלב הבנייה הראשון של 840 יחידות דיור.

 חשוב לציין כי שטח 2E ממוקם כולו ממזרח לגדר ההפרדה (כלומר, מחוץ לשטח שישראל מגדירה כ"גבול ההתנחלות), והקמת התנחלות חדשה במקום הזה תפר את ההבטחה הישראלית שלא להקים התנחלויות חדשות. ההתנחלות תחסום את בית לחם מדרום ותמנע כל פיתוח בכיוון היחיד שטרם נחסם על ידי התנחלויות או כבישים עוקפים (שנסללו במיוחד עבור המתנחלים היהודים). הבנייה המתוכננת באזור 2E תפריד באופן סופי את בית לחם מדרום הגדה המערבית ותהווה מכה ניצחת לאפשרות פתרון שתי המדינות.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

שתפו את האירוע

עוד פרויקטים ואירועים קרובים

היכנסו על מנת לקרוא על כל פרטי הפעילות.
אנחנו מספקים לישראלים ופלסטינים הזדמנויות לפרוץ את נקודת המבט הצרה והצבאית שמזינה את מעגל הפחד, השנאה והאלימות.
plus-iconCreated with Sketch.
הירשמו לניוזלטר של לוחמים לשלום וקבלו עדכונים על כל האירועים והתוכניות שלנו.