Our Activism

נוכחות וסולידריות בחאן אל אחמר

זה כשלשה חודשים מצאז שנרתמנו למאבק להיות או לחדול של קהילת הג'הלין המתגוררת בחאן אל אחמר, מאבק שגם הרשות הפלסטינית וגם תנועות שלום וזכויות אדם מהארץ ומחו"ל הפכו לנס ההתנגדות לפגיעת השלטונות הישראליים באוכלוסיה הפלסטינית בגדה המערבית. ביום שלישי נבוא לנוכחות וסולידריות עם תושבי חאו אל אחמר.לאחר שהתושבים קיבלו צו לפנות בעצמם את בתיהם עד ה-1 באוקטובר. אחרי תאריך זה, הדחפורים עלולים לעלות על האתר בכל רגע. חשוב לשים לב שהמאבק בחאן אל-אחמר, מאבק שאנחנו שותפים לו, הוא המאבק המשמעותי ביותר בשטחים הכבושים מזה זמן רב. הנעשה בשטחים כמעט לא זוכה להתעניינות תקשורתית וציבורית ואילו במקרה זה, כתוצאה משילוב של התנגדות אזרחית עקשנית של קואליציה של ארגונים, קונסטלציה בין לאומית והמיקום האסטרטגי של האתר, העניין הפך ל"חדשות" ולעניין חשוב על סדר היום הבין-לאומי. במלים אחרות, המאבק על חאן אל-אחמר חשוב לא רק עבור תושבי חאן אל-אחמר. הוא הזדמנות להעלות למודעות את המדיניות הישראלית בחצר האחורית של המדינה, ולעמוד שוב על העקרונות המוסריים הבסיסיים שמנחים אותנו, ושעומדים בסתירה גמורה לאותה מדיניות.

להרשמה

לשאלות ותאומים ניתן לצלצל ל- 054-446-9968

Date

02 אוק 2018

Time

4:00 pm - 11:55 pm