Our Activism

שותלים מחדש עצי זית שנעקרו

ביום שישי, ה22 לפברואר 2019, שתלה הקבוצה הדרומית של "לוחמים לשלום" ביחד עם "רבנים-לזכוית-אדם" עצי זית באדמות הנמצאות בבעלות פלסטינית מהכפרים אום אל חיאר באזור יאטה בדרום הר חברון.

בחודש שעבר, פעילם מלוחמים לשלום ומרבנים לזכויות אדם שתלו עצי זית באזור אולם השתילים הצעירים  נעקרו על ידי חיילים שנשלחו למשימה זו.

"הפעולה שלנו היום באה לתמוך בפלסטינים הנמצאים באדמתם אל מול הניסיון להפקיע את האדמות הללו ולבנות עוד התנחלויות שיהוו מכשול לשלום. אמר אדם רביאעי המתאם הפלסטיני של הפעילות בשטח בלוחמים לשלום.

מאז תחילת שנת 2019, לוחמים לשלום מתמקדת בפעילות בשטח C על מנת לתמוך בבעלי קרקעות פלסטינים שניצבים מול כוחות חזקים של המנסים להשליך אותם מאדמתם ולהפקיע אותה. השנה אנו רואים עליה משמעותית בשיתוף הפעולה בין הצבא למתנחלים במתקפות על כפרים פלסטינים ועל בעלי קרקעות פלסטינים. שטח C הוא יותר מ80% מהשטח שנמצא בשליטת ישראל בגדה המערבית.

תמונות | פייסבוק

Date

06 אפר 2019

Time

8:00 am - 6:00 pm