המפגשים הראשונים בין הפלסטינים והישראלים שהביאו בהמשך להקמתה של תנועת "לוחמים לשלום", נשענו על הקשבה לסיפורי החיים של המשתתפים. זה התחיל בצורך ספונטני ללמוד על הצד השני והתפתח לתפיסה מגובשת שהדרך לשלום עוברת דרך הכרה עמוקה באנושיותו של הצד השני. הסיפור האישי שלנו, פלסטינים וישראלים, הוא הסיפור של החיים כאן, סיפור של אלימות שלה היינו שותפים או עדים, אך גם סיפור של בחירה בדרך של אי-אלימות ושותפות.

    Chen Alon

    My grandfather immigrated to Palestine before the Second World War because he was a Zionist. He was the only member of his family to escape the gas...

    Loading...