המפגשים הראשונים בין הפלסטינים והישראלים שהביאו בהמשך להקמתה של תנועת "לוחמים לשלום", נשענו על הקשבה לסיפורי החיים של המשתתפים. זה התחיל בצורך ספונטני ללמוד על הצד השני והתפתח לתפיסה מגובשת שהדרך לשלום עוברת דרך הכרה עמוקה באנושיותו של הצד השני. הסיפור האישי שלנו, פלסטינים וישראלים, הוא הסיפור של החיים כאן, סיפור של אלימות שלה היינו שותפים או עדים, אך גם סיפור של בחירה בדרך של אי-אלימות ושותפות.
    No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.